POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Легализация и преводи – обща информация

Легализацията с Апостил е сертификат, разположен върху задната част на необходимите документи, който потвърждава валидността на документ, подпис или печат.

За да бъдат валидни в Република България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от друга държава документи, предназначени за ползване в страната и когато за тези документи се изисква да бъдат удостоверени с апостил или легализирани, следва да бъдат допълнително оформени по определен начин. Подробна информация по темата ще намерите в нашия раздел Полезно.

Апостилът е е специално удостоверение за заверка на документ от държавата, в която документът е издаден. HELP4BG предлага съдействие за легализация на официални документи с апостил.

Вижте нашите услуги:

Заверка и легализация на документи, издадени в чужбина.

Когато става въпрос за документи, които произхождат от друга държава и не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил, тогава, за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика.

HELP4BG може да ви помогне, ако се нуждаете от Апостил, превод на български и легализация на документи.

Превод на документи

HELP4BG  може да ви помогне с квалифициран превод на вашите документи.

Вижте нашите услуги:

Преводите се изпълняват според британските изисквания към преведените документи, с максимално възможна визуална близост до оригинала.

Всички преводи са на бланка на преводача, сертифицирани с печат и декларация за компетентност на преводача и истинност на превода.

Цената на услугата зависи от качеството на изпратеното копие на документа за превод, от срока, за който трябва да бъде преведен документа, както и от дължината на превода (в думи).

Свързана информация и услуги

Български лични документи; пасаван
Подмяна на българско свидетелство за управление на МПС
Нотариални заверки на пълномощни и други документи
Раждане на дете във Великобритания - обща информация
Развод в чужбина и семейни дела

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ