POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Раждане на дете във Великобритания – обща информация

Всички раждания в Англия, Уелс и Северна Ирландия трябва да бъдат регистрирани в рамките на 42 дни от раждането на детето.

Трябва да направите това в местния регистър за района, в който бебето е родено или в болницата, преди майката да напусне. От болницата ще ви кажат дали можете да регистрирате раждането там.

Част от информацията, от която се нуждаете, когато регистрирате раждане включва мястото и датата на раждане на бебето; име, фамилия и пол на бебето; имената и адреса на родителите, местата и датите на раждане на родителите и др.

Трябва да вземете поне един документ за идентификация, когато отидете в регистъра, както и здравното досие на детето ви.

Свидетелства за раждане

Има два вида свидетелство за раждане- кратката версия, която съдържа само подробностите за бебето и пълната версия, която съдържа подробности и за родителите. След като регистрирате раждането, ще можете да купите кратък или пълен сертификат за раждане за вашето бебе.

Можете да закупите допълнителни копия от удостоверението за раждане от службата по регистрация по всяко време.

Когато предстои да ви се роди дете или вече се е родило във Великобритания, трябва да знаете, че новороденото дете трябва да бъде регистрирано в България в рамките на 6 месеца след раждането си и това става в общината по местоживеене на майката, ако тя е българска гражданка. В случай, че само бащата е български гражданин, детето се регистрира на адреса по местоживеене в България на бащата.

Необходимият документ за регистрация е Удостоверението за раждане /Birth Certificate/, издадено от британския орган, като задължително се използва формата, която съдържа имената на родителите.

Легализация на документи /Апостил/

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от Обединеното кралство документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени с Апостил.

Апостил се поставя в Легализационната служба на Министерството на външните работи и въпросите на Британската общност (Legalisation Office of the Foreign and Commonwealth Office)

Ние от HELP4BG предлагаме да съдействаме за поставяне на Апостил на вашия документ. Моля, вижте повече информация за тази услуга на следния линк:

https://rb.gy/zjiraw

След легализацията е необходимо документът да бъде преведен на български език, което може да бъде направено в България от лицензирана за това фирма или от някой от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството на България в Лондон. Ако преводът е направен от заклет преводач към Посолството в Лондон, подписът на преводача трябва да се завери в Консулската служба на Посолството в Лондон.

Списък със Заклети преводачи, вижте тук:

https://s.shopeee.com/HcEW

Готовите документи се депозират от родителите пред общината по местоживеене на майката в България, където детето се регистрира и получава  българско удостоверение за раждане с ЕГН. Английският документ за раждане се задържа от общинските власти.

Регистрацията на детето в България може да бъде направена и чрез упълномощено от родителите лице, като пълномощното се заверява от Консулска служба на Посолството.

Регистрацията може да се извърши и посредством Консулската служба на Посолството.

Още по темата можете да намерите в нашия раздел Полезно.

HELP4BG може да Ви съдейства с оформянето на документите, когато ви се роди дете.

В офиса ни работят висококвалифицирани във Великобритания служители, които имат дългогодишен опит в Кралството. Свържете се с нас чрез имейл за връзка [email protected] или на телефони 0208 144 8408 и 0778 606 7076.

Свързана информация и услуги

Български лични документи; пасаван
Подмяна на българско свидетелство за управление на МПС
Нотариални заверки на пълномощни и други документи
Развод в чужбина и семейни дела
Официални празници

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ