POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Визи за чужденци и българско гражданство

Всички
Услуги
Информация
ВИЗА ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ В БЪЛГАРИЯ - ВИЗА D
Издаване на виза за дългосрочно пребиваване на чужденец в България
ВИЗА D - ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво трябва да знаете за българската виза D - виза за дългосрочно пребиваване на чужденец
СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ВИЗА ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ В БЪЛГАРИЯ - ВИЗА D
Съдействие при кандидатстване за виза за дългосрочно пребиваване за чужденци в Република България - виза D
ВИЗА ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ В БЪЛГАРИЯ - ВИЗА D
Legal assistance in applying for a long-stay visa for foreigners in the Republic of Bulgaria - visa D
СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВИЗА С
Съдействие при кандидатстване за виза за краткосрочно пребиваване на чужденци в Република България - виза С
ВИЗА С
Полезна информация за виза С - виза за краткосрочно пребиваване на чужденци в България
ВИЗА С
Накратко за Виза С - виза за краткосрочно пребиваване на чужденци в България