POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Развод в чужбина и семейни дела

Ако ви се налага да предприемете стъпки при развод в чужбина и уреждането на подробностите около него, свързани с попечителство върху децата, и други имуществени проблеми, ние от HELP4BG предлагаме консултиране и процесуално представителство при:

  • развод по взаимно съгласие и не;
  • вещно правни искове за собственост след развода;
  • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
  • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
  • спор за родителски права.

За да поръчате услугата, молим да попълните БЛАНКАТА  с коректни данни, след което ще получите информация, с която да се уговорите за среща с адвоката, като трябва да следвате съветите и инструкциите, дадени от него.

Свързана информация и услуги

Български лични документи; пасаван
Подмяна на българско свидетелство за управление на МПС
Нотариални заверки на пълномощни и други документи
Раждане на дете във Великобритания - обща информация
Официални празници

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ