POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Обща информация за посолството

Информация за Посолството  на Република България в Лондон

Адрес, телефони и имейли:

186-188 Queen’s Gate
Phone: +44 20 7581 3144, +44 20 75849400
Email: [email protected]

По консулски въпроси: [email protected]

Информация за Българска Православна Църква „Св. Йоан Рилски“- Лондон, можете да видите тук: https://bulgarianchurchlondon.co.uk/

Как гражданите на България могат да работят в  Обединеното кралство след 31 декември 2020 г.

От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство прилага нова базирана на точки имиграционна система. Тя предвижда, че европейските граждани, които до този момент нямат статут на уседналост или не са роднини, на такива, които имат, , трябва да отговарят на специфични изисквания, за да учат или пребивават за повече от шест месеца или за да работят в Обединеното кралство.

Ако се нуждаете от работна, семейна или краткосрочна виза, можете да се видите следния линк:

Работна виза: https://help4bg.co.uk/%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/skilled-worker-visa/

Ако искате да разберете повече детайли, отворете следните линкове:

https://help4bg.co.uk/2022/01/24/ss-or-visa/
https://help4bg.co.uk/2020/12/23/24560/

Краткосрочна виза:
https://help4bg.co.uk/%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/seasonal-worker-visa-uk/

Семейна виза: https://help4bg.co.uk/%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/family-visa-permit-of-a-eu-family-member/

 Регистрация за започване на работа

За да работят в Обединеното кралство, гражданите следва да получат Национален осигурителен номер (National Insurance Number). Той представлява индивидуален референтен номер, осигуряващ информация за вноски в социално осигурителната система на страната.

За да получат Национален осигурителен номер, гражданите следва да заявят и проведат среща (National Insurance number interview) в най-близкото бюро по труда (Jobcentre Plus).

За помощ при получаване на NINo, моля вижте следната услуга:

https://help4bg.co.uk/%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb/

Имайте предвид, че веднъж издаден Националният осигурителен номер не се прекратява, ако работникът приключи работа и напусне страната (например работници при сезонна работа в селското стопанство; студенти, работили по време на обучение, и други). Ако гражданин на друга държава-членка е имал издаден осигурителен номер, но е загубил данните за него, следва да се свърже с данъчната служба (HMRC), която ще му изпрати данните по писмен път.

За повече информация как да възстановите своя ΝINo, вижте видеото:

https://www.facebook.com/MoetoKralstvo/posts/pfbid0LQMhxxjviBvPgaday2S3zriXsBSNzhDWDh6iyJJ8CecuZmBo5PDB9vBwkr93Jnnwl

За упражняване на професии в сектор „Медицина” е необходима и предварителна регистрация в съответните регулаторни органи в Обединеното кралство:

 • За лекари – английски лекарски съюз: https://www.gmc-uk.org/
 • За зъболекари – английски зъболекарски съюз: https://www.gdc-uk.org/ ,
 • За медицински сестри и акушерки – съюз на медицинските сестри и акушерки: https://www.nmc.org.uk/

Списък с лицензираните български трудови посредници за намиране на работа в чужбина е достъпен на сайта на Агенция по заетостта:

https://www.az.government.bg/intermediaries/intermediary_activity/foreign/

Дейности на Консулството:

 • Подновяване на български лични документи
 • Нотариални заверки на пълномощни и декларации за извеждане на дете в чужбина
 • Други

E-мейл:[email protected]  – за изпращане на искания за запазване на часове за нотариално удостоверяване на документи, за временни паспорти, както и за доуточняващи въпроси от консулски характер, след като е прочетена информацията, налична на интернет сайта в съответния раздел в консулските услуги.

Знайте, че поради големия брой на получаваните е-мейли, отговор се получава в рамките на от 3 до 5 работни дни.

Телефон за връзка: 020 7589 3763 

Приемното време на консулската служба е между 9:00 и 13:30 от понеделник до петък, без официалните празници

Консулска служба  предоставя информация на гражданите по спешни  въпроси в работни дни  на следните телефони:

 • От 08:00 часа до 13:30 часа на телефон 020 7581 3144, като гражданинът се свързва с оператор, който го пренасочва към съответния служител;
 • От 13:30 часа до 16:00 часа на телефон 020 7581 3144, като избира опция 2 за консулски услуги;
 • Запитвания за консулски въпроси могат да се изпращат и на e-mail:  [email protected];
 • При изключително тежки и неотложни случаи от хуманитарен характер се свързвайте по всяко време на денонощието с Посолството на телефонен номер 02075813144  и изчакайте за връзка с оператор.

В посолството в Лондон не се сключват бракове , тъй като не се признават по местното законодателство. Информация как да сключите брак в ОК може да намерите на правителствения сайт: https://www.gov.uk/marriages-civil-partnerships 

След като изпълните описаната по-горе процедура, моля, заповядайте в запазения ден и час с принтираното заявление и прилежащите към него документи /информацията, относно необходимите документи ще откриете на интернет страницата на Посолство на Р България в Лондон/, за да ги подадете лично.

ЗАПЛАЩАНЕ НА КОНСУЛСКИ УСЛУГИ

Заплащането на услуги в консулската служба на Посолството се извършва с банкова карта. По изключение се приемат плащания в брой.

КАКВО МОГАТ ДА НАПРАВЯТ КАКВО НЕ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ЗА ВАС КОНСУЛСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗАД ГРАНИЦА:

Консулско съдействие и консулски услуги

Дипломатическите представителствата, на Република България зад граница (посолства, генерални консулства, консулства и почетни консулства) оказват консулско съдействие и предоставят консулски услуги на българските граждани и юридически лица в чужбина, както и на граждани на държавите членки на ЕС, които нямат дипломатически представителства в приемащата страна, в съответствие със законодателството на Република България, международните договори, по които България е страна, и при спазване на законодателството на приемащата държава.

Представителствата на страната зад граница нямат полицейски правомощия и не могат да разпореждат на институциите на приемащата страна.

Какво могат да направят за Вас консулските служители зад граница

 • Да Ви дадат най-актуална информация при пътуване.
 • Да Ви предоставят обща информация за Вашите права и за условията на престой, работа, обучение, социално и медицинско осигуряване в съответната чужда държава.
 • Да приемат молби на български граждани за издаване на нови български документи за самоличност по установения ред: лична карта, паспорт, както и да Ви издадат временен паспорт, в случай, че не притежавате валиден документ за пътуване, поради повреждане, кражба или изгубване на издадения Ви редовен международен паспорт.
 • Да издават временен документ за пътуване на граждани на ЕС.
 • Да издават удостоверение за завръщане на чужди граждани с придобит хуманитарен статут на пребиваване в България, които са загубили по някаква причина своя документ за пътуване зад граница.
 • Да удостоверят и заверят подпис, съдържание на документ и препис от документ.
 • Да Ви изготвят нотариално завещание.
 • Да изпълняват функциите на лице по гражданското състояние, като съставят актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и акт за смърт).
 • Да препратят вече съставени от местните власти актове за гражданско състояние на общината по постоянния Ви адрес в България.
 • Да приемат документи, свързани с въпросите на българско гражданство, като ги препращат по компетентност на Министерството на правосъдието.
 • Да оказват съдействие на българските граждани по въпроси, свързани с доказване на правото им на наследяване в приемащата държава, чрез установяване на контакт със съответните административни органи и изискване на наличната официална информация.
 • Да оказват съдействие на български граждани, станали жертва на криминални престъпления зад граница, като информират своевременно Министерството на външните работи, както и близките им, чрез компетентните български институции.
 • В случай на произшествие, сериозно заболяване да информират близките Ви, чрез компетентните български институции, както и да Ви окажат възможното съдействие.
 • В случай на смърт, чрез компетентните български институции, да информират близките на починалия български гражданин, както и да им окажат съдействие за предоставяне на информация за начините за репатриране на тленните останки до България или погребването им на място.
 • В случай на арест, чрез компетентните български институции да уведомят близките Ви, и при изрично изразено от Вас желание да Ви посетят в затвора. Да Ви съдействат близките Ви да Ви посетят в затвора. Да настояват пред местните власти за назначаване на Ваш защитник и преводач, както и за спазване на основните Ви човешки права и гарантиране на същото отношение към Вас, както към гражданите на приемащата страна.
 • Да съдействат на МВР и други компетентни български институции за получаване на информация в случаите, когато български граждани зад граница са отвлечени или се считат за изчезнали.
 • Да окажат съдействие в случай на непредвидени обстоятелства, като природни бедствия, терористичен акт или военен конфликт.

Свързана информация и услуги

Български лични документи; пасаван
Подмяна на българско свидетелство за управление на МПС
Нотариални заверки на пълномощни и други документи
Раждане на дете във Великобритания - обща информация
Развод в чужбина и семейни дела

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ