POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Превод на документи

HELP4BG  може да ви помогне с квалифициран превод на вашите документи.

Как можем да ви помогнем?

Преводите се изпълняват според британските изисквания към преведените документи, с максимално възможна визуална близост до оригинала.

Всички преводи са на бланка на преводача, сертифицирани с печат и декларация за компетентност на преводача и истинност на превода.

Моля, имайте предвид, че легализация на документи, издадени в България, не може да се направи в Обединеното кралство, тя трябва да се направи в България. В повечето случаи обаче не се налага документите да бъдат легализирани.

Цената на услугата зависи от качеството на изпратеното копие на документа за превод, от срока, за който трябва да бъде преведен документа, както и от дължината на превода (в думи).

Какво се очаква от вас?

 • да изпратите копие  на документа с добро качество по имейл на [email protected]  и да напишете за къде Ви трябва документа.
 • да поискате оферта и ако се съгласите с предложената ви цена,
 • да заплатите услугата.

Колко ще ви струва услугата?

Ориентировъчни цени, при добро качество на документа за превод и за неспешни поръчки, в електронен вариант (за получаване на документи на хартия вижте добавката отдолу):

 • Цената за превод до 1 страница по типова бланка – акт за раждане, брачно свидетелство, свидетелство за съдимост – £59 паунда;
 • Диплома за начално образование – £60;
 • Диплома за средно образование – £60;
 • Приложение към диплома  –  £60
 • Свидетелство за професионална квалификация – £60;
 • Диплома за висше образование – £75;
 • Епикриза и други медицински документи – цената започва от £70 ( моля, изпратете на [email protected] и поискайте оферта);
 • Съдебно решение – от £80 ( моля, изпратете на [email protected] и поискайте оферта);
 • Други документи – (моля, изпратете на [email protected] и поискайте оферта).При комбинация от няколко документа е възможна отстъпка. Моля, изпратете документите на [email protected] за оферта.

Други уточнения

Допълнителна такса за разпечатване, подготовка и изпращане на документ:

При изпращане на готовия превод по имейл, с печат и електронен подпис на преводача няма допълнителна такса. Този начин е подходящ, когато клиентът ще изпраща превода по интернет или желае да си го разпечата сам.

Ако клиентът предпочита да получи превода на хартия, с мокър подпис на преводача и скрепен за разпечатаното копие от оригиналния документ, който сте изпратили, към цената се добавя допълнителна такса за разпечатване, изпращане и пощенски разходи.

Забележка: Посочените по-долу допълнителни такси важат за 1 документ. Ако имате повече от 1 документ, моля, поискайте обща оферта за такса за разпечатване, подготовка и изпращане на документите:

 С  обикновена поща първа класа  – +10 паунда. Обикновено писмото с превода пристига в срок от 1 до 2 дена след изпращането. При празници може да има забавяне, а около Коледа забавянето може да е значително. При неполучаване на превода клиентът получава безплатно превода в електронен вариант с електронен подпис. Ако клиентът желае повторно изпращане на хартия, доплаща още 10 паунда.

– При изпращане на препоръчано писмо или с получаване срещу подпис – +12 паунда. 

– При изпращане с получаване на следващия работен ден до 13 часа, с възможност за проследяване и получаване срещу подпис – +14 паунда.

– Могат да бъдат уговорени и други начини на изпращане по желание на клиента.

Как става плащането?

Плащането се извършва по банков път, предварително.   За конкретна оферта за цена на превода, както и за други въпроси и уточнения, изпратете копие на документа за превод на [email protected].10

За информация по извършване на тази услуга можете да се свържете с Мария Томпсън на телефон:

079 202 00 707 и [email protected]

Свързана информация и услуги

Поставяне на Апостил на английски документи за България
Превод на легализиран документ - варианти
Поставяне на апостил на диплома или документи от учебно заведение
Апостил, превод на български и легализация на английски акт за раждане
Апостил, превод на български и легализация на документи

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ