POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Нотариални заверки на пълномощни и други документи

Съгласно чл.84 на Закона за нотариусите и нотариалната дейност българските дипломатически и консулски представителства в чужбина могат да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване.

В консулската служба не могат да се съставят нотариални актове или да се заверяват други частни документи, подлежащи на вписване (такива са искови молби или договори за прехвърляне на МПС).

Подписите на чужди граждани се заверяват единствено ако документът е предназначен да произведе действието си в България.

Заверка от английски нотариус – в случай, че искате да се свържете с английски нотариус, който ползва български език, може да използвате следния линк:

За нотариални удостоверявания на документи е необходимо предварително запазване на час на е-мейла на Консулската служба:  [email protected]

Информация за услугата на HELP4BG „Изготвяне на пълномощни и други документи за нотариална заверка“, вижте тук: https://posolstvo.uk/izgotvyane-na-palnomosthno-i-drugi-dokumenti-za-notarialna-zaverka/

За поръчването й е необходимо да попълните следната форма: https://forms.gle/wBEtKYcch2aKWCVS8

Заверка на декларация-съгласие от родител за пътуване на дете извън границите на България без придружител или придружавани от единия родител

От Национална служба “Гранична полиция” напомнят на всички граждани, че напускане на територията на Република България от деца не може да бъде разрешено без нотариално заверено съгласие на двамата родители. (Когато детето пътува с единия от родителите, е необходим документ със съгласието на другия родител). За родители, които са в чужбина, нотариалната заверката се извършва от компетентно длъжностно лице в съответното българско посолство или консулство.

Декларацията-съгласие се заверява пред нотариус в България или пред Консулско длъжностно лице в Посолство на Република България в Лондон. Подписът на родителите се поставя лично, на място в консулската служба. Родителите задължително представят оригинал на акта за раждане на детето.

Придружителите на деца, които напускат границите на Република България задължително трябва да притежават нотариално заверено пълномощно от двамата родители.

Заверка на верността на препис от оригинала.

В Консулската служба се извършват заверки на верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани. Документите, които се заверяват, следва да бъдат съставени от българска служба. За извършване на заверката е необходимо да се представят оригинала и копие на документа.

Заверка на подпис на преводача

Посолството на Република България не разполага с щатни преводачи от английски на български език и обратно. Могат да бъдат заверявани подписите на преводачи с подходяща квалификация, които са получили разрешение от Посолството да бъдат негови заклети преводачи. Техните имена, адреси и телефони са на разположение в Консулската служба на Посолството, както и в Интернет страницата на Посолството. Не се допуска заверка на превод, който не е извършен от някои от заклетите преводачи.

Такси за нотариално удостоверяване

Нотариални удостоверявания
Вид услуга 5 раб. Дни До 8 часа До 4 часа
Удостоверяване на подписа върху частен документ/ удостоверяване подпис на преводач  £  14.00  £  20.00  £  27.00
Удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
за първа страница  £ 9.00  £ 14.00  £  18.00
за всяка следваща страница  £ 5.00  £   8.00  £  10.00
Удостоверяване на съдържанието на частен документ, който не подлежи на   вписване
за първа страница  £ 26.00  £ 46.00  £  53.00
за всяка следваща страница  £  14.00  £  20.00  £  27.00
За извършване на нотариално завещание  £ 178.00

За повече информация, изгледайте видеото за това колко ще ви струва едно пълномощно или прочетете повече в раздел Полезно:

Свързана информация и услуги

Български лични документи; пасаван
Подмяна на българско свидетелство за управление на МПС
Раждане на дете във Великобритания - обща информация
Развод в чужбина и семейни дела
Официални празници

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ