POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Брак в чужбина – обща информация

Ако вие или вашият партньор сте от държави извън Обединеното кралство или Ирландия и искате да сключите брак в Обединеното кралство (Англия и Уелс), имате възможност да го направите без изискването сте живели на територията на страната за голям период от време.

Можете да кандидатствате за специална виза или директно да подадете заявление към службата по вписванията. Визата или разрешението, от които се нуждаете, зависят от това откъде е вашият партньор и дали искате да живеете в Обединеното кралство след церемонията. 

Ние от HELP4BG можем да ви помогнем като проведем консултация с вас за изясняване на вашите конкретни обстоятелства. След като уточним най-подходящия за вас вариант можем да ви съдействаме както при кандидатстването за виза, ако е необходима такава, така и с по-нататъшна помощ (поставяне на апостил, превод, запазване на час в посолството). Вижте нашата услуга тук.

На правителствения сайт на Великобритания e написано, че ако изберете да кандидатствате без да сте одобрени за виза, ще бъдат информирани имиграционните служби на Обединеното кралство. Има вероятност те да се свържат с вас, за да ви зададат въпроси относно връзката ви и вас самите. Ако това се случи, ще бъде необходимо да изчакате до 70 дни преди да можете да сключите съюза. Съществува и немалък риск молбата ви да ви бъде отхвърлена, което ще попречи на повторното ви кандидатстване. 

Има допълнителни изисквания за подаване на заявлението, както и срокове за провеждането на церемонията, които трябва да бъдат спазени. По време на самата церемония пък е необходимо да присъстват двама свидетели. 

След брачната церемония подписаният от вас брачен документ се изпраща в местната служба по вписванията, където се добавя към брачния регистър. След това можете да получите брачното си свидетелство.

При сключване на брак в чужбина, за българските граждани е задължително да регистрират брака си в Р България, в рамките на 6 месеца от датата на сключване на брака.

Регистрирането на брака се извършва в общината по местоживеене на един от съпрузите в България.

Необходимият за регистрация документ е оригиналното удостоверение за сключен граждански брак в чужбина. Документът следва да се завери предварително с Апостил.

Ние от HELP4BG предлагаме да съдействаме за поставяне на Апостил на вашия документ. Моля, вижте повече информация за тази услуга на следния линк: https://rb.gy/zjiraw

След получаването на Апостил върху оригиналното брачно свидетелство, то трябва да бъде преведено на български език. Преводът може да бъде направен в България от лицензирана преводаческа фирма или в Лондон от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството. Когато преводът е направен от заклет преводач в Лондон, същият се заверява в Консулската служба на посолството в Лондон.

Списък с преводачи, можете да намерите на следния линк: https://s.shopeee.com/HcEW

За повече подробности около сключването на брак в чужбина, и по-конкретно в Англия, вижте нашия материал в категория Полезно.

Свързана информация и услуги

Български лични документи; пасаван
Подмяна на българско свидетелство за управление на МПС
Нотариални заверки на пълномощни и други документи
Раждане на дете във Великобритания - обща информация
Развод в чужбина и семейни дела

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ