POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Брак в чужбина и оформяне на документи

Много български граждани избират да сключат брак в чужбина, и по-конкретно във Великобритания. Това обаче е съпътствано с редица условия, особено като се има предвид, че Обединеното кралство вече не е част от Европейския съюз. 

Тези условия определят дали ще се нуждаете от виза или разрешително, за да дойдете във Великобритания, за да сключите брак/партньорство, или пък директно след пристигането си в кралството ще можете да подадете заявление към службата по вписванията. 

От друга страна, ако вече сте сключили брак, е добре да знаете какво следва, а именно да регистрирате брака си в България в период до 6 месеца от датата на сключването му. Регистрирането на брака се извършва в общината по местоживеене на един от съпрузите в България.

За регистриране на брак, сключен във Великобритания, е необходимо да се представи оригиналното удостоверение за сключения граждански брак от Великобритания. Но това не е достатъчно! Удостоверението трябва задължително да бъде заверено също и с апостил (Apostille) в Министерството на външните работи на Великобритания (Foreign Office). Ние от HELP4BG предлагаме съдействие за поставяне на Апостил на вашия документ. 

След поставянето на апостил върху оригиналното брачно удостоверение, то трябва да бъде преведено на български език. След като и тази процедура приключи, документът се занася в общината по местоживеене на един от съпрузите в България, където се регистрира (това може да бъде направено и чрез упълномощено лице) и се получава  българско удостоверение за граждански брак. Оригиналният английски документ се задържа от общинските власти в България.

Ако вие сте все още в началния етап на процедурата и  тепърва планирате да сключите брак във Великобритания, но не сте наясно дали и от какви документи се нуждаете, ние можем да ви съдействаме

HELP4BG предлага консултации срещу заплащане: ПОРЪЧАЙ КОНСУЛТАЦИЯ С ЕКСПЕРТ. 

Какво ще направим ние?

  • ще вникнем и проучим вашия случай
  • ще ви предложим варианти за решаването му
  • и можем да гарантираме с професионализма и опита си за направеното предложение
Какво да направите вие?
  • да заявите консултация 
  • да предоставите вярна и изчерпателна информация
  • да заплатите за услугата

Моля, имайте предвид, че консултацията НЕ Е услуга. Тя може да ви ориентира и вие сами да предприемете последващи действия. Или да възложите извършването на някоя услуга на нашите експерти със съответните такси.

Как ще ви консултираме?

Консултацията обичайно извършваме дистанционно – по телефон, имейл или чат. В отделни случаи, по изключение можем да се срещнем с клиента, ако възникне необходимост и, ако е възможно. Това се уговаря допълнително, след заявката.

Времето, което заплащате е ДО 1 ЧАС. Може да са 10 минути или 59. Не се плаща за минута, а на започнат час. Следователно, ако надвишите тези 60 минути, ще се уговорите за доплащане.

Вече имаме и консултации до 30 минути

Ето линк към консултациите ни:

Повече информация относно сключването на брак в чужбина, по-конкретно във Великобритания, може да откриете в нашия материал по темата в раздел Полезно.

 

Свързана информация и услуги

Развод в чужбина и семейни дела

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ