POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Брак в чужбина – какво е полезно да знаете

Можете да сключите брак или гражданско партньорство в Англия или Уелс, ако:

  • сте на 18 или повече години
  • вече не сте женени или не сте в гражданско партньорство
  • не сте близки роднини

Еднополовите двойки могат да преобразуват гражданското си партньорство в брак в Англия или Уелс.

Ако вие или вашият партньор сте от държави извън Обединеното кралство или Ирландия и искате да сключите брак в Обединеното кралство (Англия и Уелс), имате възможност да го направите без изискването сте живели на територията на страната за голям период от време. Можете да кандидатствате за специална виза с давност 6 месеца, която е изцяло предназначена за чужденци, които нямат намерение да останат да живеят на територията на Обединеното кралство след сключването на брака и след като са одобрени да подадат заявление. Другият вариант е директно да подадете заявление към службата по вписванията.

Визата или разрешението, от които се нуждаете, зависят от това откъде е вашият партньор и дали искате да живеете в Обединеното кралство след церемонията.

Ако не сте сигурни как да постъпите във вашия случай и какво ви е необходимо, ние от HELP4BG можем да ви помогнем. Необходимо е да проведем консултация с вас за изясняване на вашите конкретни обстоятелства. След като уточним най-подходящия за вас вариант можем да ви съдействаме както при кандидатстването за виза, ако е необходима такава, така и с по-нататъшна помощ (поставяне на апостил, превод, запазване на час в посолството). Вижте нашата услуга тук.

На правителствения сайт на Великобритания e написано, че ако изберете да кандидатствате без да сте одобрени за виза, ще бъдат информирани имиграционните служби на Обединеното кралство. Има вероятност те да се свържат с вас, за да ви зададат въпроси относно връзката ви и вас самите. Ако това се случи, ще бъде необходимо да изчакате до 70 дни преди да можете да сключите съюза. Съществува и немалък риск молбата ви да ви бъде отхвърлена, което ще попречи на повторното ви кандидатстване. 

Има изискване да сте живели минимум 7 дни в региона, където ще подадете заявление за сключване на бракосъчетанието. След подаването му можете най-рано след 29 дни, и в рамките на 12 месеца след „уведомяването“, да проведете церемонията и финализирате процеса. По време на церемонията е необходимо да присъстват двама свидетели. 

Регистраторът трябва да проведе или да присъства на церемонията. Можете сами да поръчате регистратор или от мястото на провеждане на церемонията могат да направят това вместо вас. За регистрационна такса трябва да заплатите £46 (за церемония в службата по вписванията) или £86 (за церемония в регистрирана религиозна сграда). В различните оторизирани за това места цените могат да варират.

Трябва да решите къде да се проведе церемонията по сключване на брак или гражданско партньорство, преди да „подадете уведомление“ (“giving notice”).

За да уведомите, трябва да подпишете юридическо заявление в местната служба по вписванията, че възнамерявате да сключите брак или гражданско партньорство. То трябва да включва данни за окончателното място за провеждане на церемонията.

В деня на подаването на заявлението трябва да предоставите определени документи.

Можете да изберете религиозна или гражданска церемония, ако сключвате брак. Ако сключвате гражданско партньорство, не можете да имате религиозна церемония.

След брачната церемония подписаният от вас брачен документ се изпраща в местната служба по вписванията, където се добавя към брачния регистър. След това можете да получите брачното си свидетелство.

При сключване на брак в чужбина, за българските граждани е задължително да регистрират брака си в Р България, в рамките на 6 месеца от датата на сключване на брака.

Регистрирането на брака се извършва в общината по местоживеене на един от съпрузите в България.

Необходимият за регистрация документ е оригиналното удостоверение за сключен граждански брак в чужбина. Документът следва да се завери предварително с Апостил.

Ние от HELP4BG предлагаме да съдействаме за поставяне на Апостил на вашия документ. Моля, вижте повече информация за тази услуга на следния линк: https://rb.gy/zjiraw

След получаването на Апостил върху оригиналното брачно свидетелство, то трябва да бъде преведено на български език. Преводът може да бъде направен в България от лицензирана преводаческа фирма или в Лондон от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството. Когато преводът е направен от заклет преводач в Лондон, същият се заверява в Консулската служба на посолството в Лондон.

Списък с преводачи, можете да намерите на следния линк: https://s.shopeee.com/HcEW

 

Свързана информация и услуги

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ