POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Раждане на дете във Великобритания – полезна информация

Когато се роди дете, то трябва да бъде регистрирано. Ако живеете в чужбина обаче, възникват няколко въпроса – дали да регистрирате бебето в страната, в която живеете или в страната от която идвате или в която се завръщате?

Информацията по-долу се отнася за чужденците, живеещи във Великобритания.

Регистриране на новородено от чужденци, живеещи в Обединеното кралство

Вие сте чужденец, живеещ в Обединеното кралство, който иска да регистрира раждането на детето си? Тогава трябва да регистрирате вашето бебе в Обединеното кралство в рамките на 42 дни от раждането, или до 21 дни от раждането, ако бебето е родено в Шотландия. Трябва да направите това в местния регистър за района, в който бебето е родено. В повечето случаи можете да регистрирате бебето и в болницата, в която е родено, преди майката да напусне – от там ще ви посъветват дали това е възможно. Ако това не е възможно или вашето бебе е родено извън болница, ще трябва да намерите местната служба по вписванията, където бебето се е родило и да регистрира бебето там. Ако не можете да регистрирате раждането в района, където бебето е родено, можете отново да отидете в друг регистрационен офис и те ще изпратят вашите данни към правилния офис. 

Информацията, която ще трябва да предоставите за регистриране на бебето, включва:

Детайли за бебето

 • пълно име
 • пол
 • място на раждане
 • дата на раждане

Ще трябва да предоставите и лична информация:

 • имената на родителите, фамилните имена и адреса
 • местата и датите на раждане на родителите
 • датата на брака или гражданското съжителство на родителите
 • работа на родителите
 • майчино фамилно име

Може да не се налага да давате цялата тази информация, в зависимост от това кой регистрира раждането.

Също така трябва да се снабдите с определени документи, като например документи за идентификация.

Свидетелство за раждане

След като детето ви бъде регистрирано, ще получите кратък сертификат за раждане. Понякога това може да стане веднага, но е възможно и да отнеме няколко дни. Този сертификат включва само подробностите за бебето. За да получите дългата версия на сертификата, която включва пълните подробности за родителите, трябва да поръчате този сертификат от службата по вписванията – той може да бъде закупен по всяко време. От там можете да закупите и допълнителни копия от удостоверението за раждане.

Дали детето ми ще получи британско гражданство при регистрацията си? Само дете, което има един или и двамата родители, които са британски гражданин или пребивават постоянно в Обединеното кралство по време на раждането, ще бъде класифицирано като британски гражданин. Ако искате да регистрирате детето си като британски гражданин, трябва да попълните формуляра за кандидатстване MN1, който можете да намерите тук.

Организации, с които трябва да се свържете

Това, че имате дете може да повлияе на вашите данъци и помощи (ако получавате такива). Ако не сте сигурни дали и как това може да повлияе на получаваните от вас обезщетения, свържете се с нашия специалист в областта на социалното подпомагане, Мария Томпсън, за квалифициран съвет и помощ. Ако не получавате, можете да се възползвате от нашата услуга Проверка на помощите, за да разберете дали имате право на обезщетение и ако да, на какво.

Кой може да регистрира раждане

Двойки от противоположен пол

 • Женен родители

Всеки родител може да регистрира раждането самостоятелно. 

 • Неженени родители

При определени обстоятелства в удостоверението за раждане могат да бъдат включени подробности за двамата родители

Еднополови женски двойки

При еднополовите двойки, съставени от две жени, в свидетелството за раждане на детето могат да фигурират имената и на двете жени.

Еднополови мъжки двойки

Двойките, състоящи се от двама мъже, трябва да получат родителска заповед от съда, преди да могат да бъдат регистрирани като родители.

 Други хора, които могат да регистрират раждане

Ако родителите не могат да регистрират раждането (например по медицински причини), има възможност някои други хора да го направят вместо тях.

Регистриране на родено във Великобритания дете в България

Когато предстои да ви се роди дете или вече се е родило във Великобритания, трябва да знаете, че новороденото дете трябва да бъде регистрирано в България в рамките на 6 месеца след раждането си и това става в общината по местоживеене на майката, ако тя е българска гражданка. В случай, че само бащата е български гражданин, детето се регистрира на адреса по местоживеене в България на бащата.

Ние от HELP4BG предлагаме съдействие за българско гражданство на новородени деца.

Необходимият документ за регистрация е Удостоверението за раждане /Birth Certificate/, издадено от британския орган, като задължително се използва формата, която съдържа имената на родителите.

Легализация на документи /Апостил/

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от Обединеното кралство документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени с Апостил.

Апостил се поставя в Легализационната служба на Министерството на външните работи и въпросите на Британската общност.

Ние от HELP4BG предлагаме да съдействаме за поставяне на Апостил на вашия документ. Моля, вижте повече информация за тази услуга на следния линк:

https://rb.gy/zjiraw

След легализацията е необходимо документът да бъде преведен на български език, което може да бъде направено в България от лицензирана за това фирма или от някой от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството на България в Лондон. Ако преводът е направен от заклет преводач към Посолството в Лондон, подписът на преводача трябва да се завери в Консулската служба на Посолството в Лондон.

Списък със Заклети преводачи, вижте тук:

https://s.shopeee.com/HcEW

Готовите документи се депозират от родителите пред общината по местоживеене на майката в България, където детето се регистрира и получава  българско удостоверение за раждане с ЕГН. Английският документ за раждане се задържа от общинските власти.

Регистрацията на детето в България може да бъде направена и чрез упълномощено от родителите лице, като пълномощното се заверява от Консулската служба на Посолството или нотариус.

Регистрацията може да се извърши и посредством Консулската служба на Посолството.

HELP4BG може да Ви съдейства с оформянето на документите, когато ви се роди дете. 

В офиса ни работят висококвалифицирани във Великобритания служители, които имат дългогодишен опит в Кралството. Свържете се с нас чрез имейл за връзка [email protected] или на телефони 0208 144 8408 и 0778 606 7076.

Свързана информация и услуги

Комплексна услуга за оформяне на документи на новородени деца и получаване на български и английски документи за гражданство

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ