POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Раждане на дете във Великобритания и оформяне на документи

Когато се роди дете, то трябва да бъде регистрирано. Ако живеете в чужбина обаче, е добре да сте запознати с особеностите на процедурата в дадената страна. 

Когато става дума за Великобритания, ние от HELP4BG можем да ви съдействаме в някои от етапите по процеса, както и да проведем консултация, ако имате нужда от допълнителни разяснения.

Ак сте чужденец, живеещ в Обединеното кралство, и искате да регистрирате раждането на детето си, то тогава трябва да регистрирате вашето бебе в Обединеното кралство в рамките на 42 дни от раждането. 

При регистрирането на детето ще трябва да представите определена информация, свързана със самото дете, както и лична такава. Също така трябва да се снабдите с определени документи, като например документи за идентификация.

След като детето ви бъде регистрирано, ще получите сертификат за раждане. 

Добре е да знаете, че това, че имате дете може да повлияе на вашите данъци и помощи (ако получавате такива). Ако не сте сигурни дали и как това може да повлияе на получаваните от вас обезщетения, свържете се с нашия специалист в областта на социалното подпомагане, Мария Томпсън, за квалифициран съвет и помощ. Ако не получавате, можете да се възползвате от нашата услуга Проверка на помощите, за да разберете дали имате право на обезщетение и ако да, на какво.

Следващото нещо, което трябва да знаете е, че новороденото дете трябва да бъде регистрирано в България в рамките на 6 месеца след раждането си. Ние от HELP4BG предлагаме съдействие за българско гражданство на новородени деца.

Необходимият документ за регистрация е Удостоверението за раждане /Birth Certificate/, издадено от британския орган, като задължително се използва формата, която съдържа имената на родителите.

Легализация на документи /Апостил/

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от Обединеното кралство документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени с Апостил.

Апостил се поставя в Легализационната служба на Министерството на външните работи и въпросите на Британската общност.

Ние от HELP4BG предлагаме да съдействаме за поставяне на Апостил на вашия документ

След легализацията е необходимо документът да бъде преведен на български език, което може да бъде направено в България от лицензирана за това фирма или от някой от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството на България в Лондон. Ако преводът е направен от заклет преводач към Посолството в Лондон, подписът на преводача трябва да се завери в Консулската служба на Посолството в Лондон.

Списък със Заклети преводачи, вижте тук.

Готовите документи се депозират от родителите пред общината по местоживеене на майката в България, където детето се регистрира и получава  българско удостоверение за раждане с ЕГН. Английският документ за раждане се задържа от общинските власти.

Регистрацията на детето в България може да бъде направена и чрез упълномощено от родителите лице, като пълномощното се заверява от Консулската служба на Посолството или нотариус.

Регистрацията може да се извърши и посредством Консулската служба на Посолството.

Съдействие при попълването на документи, съдействие при изкарване на документи за английски език, нотариални услуги, както и консултантски услуги по въпроси, свързани с регистрацията на новородено, можете да намерите при нас – HELP4BG.

В офиса ни работят висококвалифицирани във Великобритания служители, които имат дългогодишен опит в Кралството. Свържете се с нас чрез имейл за връзка [email protected] или на телефони 0208 144 8408 и 0778 606 7076.

Свързана информация и услуги

Съдействие за българско гражданство на новородени деца
Комплексна услуга за оформяне на документи на новородени деца и получаване на български и английски документи за гражданство

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ