POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Накратко за Виза С – виза за краткосрочно пребиваване на чужденци в България

Виза C се издава на чужденци с цел краткосрочно посещение в България. Това е обичайният вид виза, издавана от посолствата и консулствата на България в чужбина за туристи, които биха искали да влязат транзитно през България и след това в рамките на два дни да пътуват до друга страна, а също и за чужденците, които искат да останат в България за срок от общо до три месеца в рамките на един шестмесечен период. Заявленията за издаване на краткосрочна българска виза С трябва да бъдат подадени в българското посолство или консулски отдел, разположени в държавата, където заявителят живее. Всъщност виза С включва два различни типа визи като позволява два различни правни режима на пребиваване в родината:

– Първият тип виза С дава на чужденеците правото да влизат законно в България веднъж, два пъти (или, в редки случаи, няколко пъти) за не повече от 2 дни;

– С другия тип виза С чужденците имат право да влизат в България за планирано пътуване веднъж, два пъти или няколко пъти, но за не повече от деветдесет последователни дни, в рамките на един период от шест месеца, считано от датата на първото влизане; и само ако заявителят декларира, че разполага с достатъчно средства за такъв период на престой в страната.

Подробна информация за виза С ще намерите в раздел Полезно, на сайта ни.

Ние от HELP4BG можем да ви предоставим съвети относно законовите изисквания за издаване на краткосрочна българска виза C, както и за необходимите документи, които следва да се приложат и представят. Можем да ви запознаем с ограниченията, налични в закона и така да избегнете подаване на ненужни заявления. 

Свържете се с нас за повече информация като ни пишете на [email protected] или като използвате формите за контакт, посочени в текста на услугата тук.

Свързана информация и услуги

Български лични документи; пасаван
Подмяна на българско свидетелство за управление на МПС
Нотариални заверки на пълномощни и други документи
Раждане на дете във Великобритания - обща информация
Развод в чужбина и семейни дела

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ