POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Съдействие при кандидатстване за виза за дългосрочно пребиваване за чужденци в Република България – виза D

Чужденците, които не са граждани на страни от ЕС и искат да се установят продължително или постоянно в Република България, е необходимо да кандидатстват за виза D. Получаването и не е лесно и случаите на откази са многобройни, което от своя страна често води до невъзможност за събиране на семейства в България (най-често при брак на български гражданин с чужденец). Допълнителна информация за виза D ще намерите в раздела ни Полезно.

Атанас Чиков, като лицензиран имиграционен съветник във Великобритания, ще може да ви съдейства професионално, ако сте гражданин на страна извън ЕС и искате да да се установите за продължително или постоянно в България.

Нека ви запознаем с важната информация за тази виза и да направите първоначална преценка дали отговаряте на условията и дали желаете да ви съдействаме.

Виза за дългосрочно пребиваване се издава на чужденец, който не е гражданин на страна от ЕС и който желае да се установи продължително или постоянно в Република България. Визата за дългосрочно пребиваване е със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни.

В определени случаи, на чужденци може да бъде издадена виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до една година и с право на пребиваване до 360 дни. Например, на чужденци, студенти по програми за обучение до една учебна година, специализанти или стажанти, чужденци, извършващи научни изследвания и др. 

Визата за дългосрочно пребиваване дава право на многократно влизане на

територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност. Тя се анулира при издаване на разрешение за пребиваване от органите за административен контрол на чужденците.

Чужденецът трябва да кандидатства за виза D в посолството (консулството) на България в страната, на която е гражданин. Не е възможно да се кандидатства за виза D от България! 

Заявлението за издаване на виза се подава не по-рано от 3 месеца преди датата на планираното посещение. Консулското длъжностно лице определя дата и час на кандидата за виза за подаване на заявлението от кандидата, като по правило срещата се уговаря в срок до 2 седмици от датата, на която е поискана.

Личното явяване на кандидата е задължително при подаване на заявление за издаване на виза D. Не се допускат изключения.

Първият и най-важен етап от процедурата за получаване на разрешение за пребиваване в България е подаването на документи за кандидатстване за виза D. Ако получите отказ за издаване на виза D, е много вероятно да не можете да посетите България повече, а понякога дори и другите страни членки на ЕС. Екипът на HELP4BG може да ви съдейства и да сведе риска от получаване на отказ до минимум.

Наред с другите изисквания, за да получите разрешение за продължително пребиваване следва да имате и осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, както и достатъчни средства за издръжка. Правилата за това какви доказателства и документи да се включат са сложни. Ето защо е необходимо да направите експертна консултация по тези въпроси при Атанас Чиков, лицензиран имиграционен съветник. Чрез нея ще се вземе решение дали отговаряте на определените изисквания.

Цената на консултацията се приспада от таксата ни за услугата впоследствие.

Нашият имиграционен съветник Атанас Чиков:

  • ще направи консултация с вас,
  • ще попълни необходимото заявление,
  • ще ви каже какви документи да приготвите и ще ги провери,
  • ще ви подготви за интервюто в посолството на България

Какво да направите вие?

Първо – преди да задействаме услугата да поръчате консултация (с продължителност поне 1 час) като запазите час чрез бутона долу.

После да изпълните следното:

  • да следвате нашите инструкции, изпратени на имейла ви
  • да ни изпратите файлове и снимки на необходимите документи, в това число и документ за платена визова такса, и
  • да попълните коректно Бланка за данни.

Имайте предвид, че преди да вземат решение по заявление за издаване на виза оправомощените длъжностни лица могат да изискват от кандидатите за визи допълнителни данни и документи, с които те да обосноват достоверно заявената цел на пътуване, като са длъжни да извършват необходимите проверки на заявените данни.

Колко струва услугата?

Нашата такса е 400 паунда

За 2023 визовата такса за кандидатстване за виза D е в размер 100 евро.

Срок за получаване на решение

Ние задействаме услугата в рамките на 7 работни дни.

Срокът за вземане на решение по заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване на граждани на трети страни е до 35 работни дни считано от датата на подаване на заявлението (в някои случаи – до 15 календарни дни от датата на подаване на заявлението). Възможно е тези срокове да бъдат удължени с до 20 календарни дни, ако е необходимо да се извършат допълнителни проучвания, проверки или представяне на документи.

При положително решение

При успешно кандидатстване за виза D ще ви бъде издаден виза за дългосрочно пребиваване в Република България. Притежаването на такава виза е задължително условие за получаване право на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване на чужденец в Република България! Чужденецът вече може да кандидатства за получаване на статут на временно пребиваващ в България.

Read more about our service here (in English).

За информация по извършване на тази услуга можете да се свържете с нас и на телефон:

0778 606 7076 u 0208 144 8408

WhatsApp: 0778 606 7076

Viber: 0778 606 7076

[email protected]

[email protected]

или да ни пишете директно на

Facebook Messenger

 

Свързана информация и услуги

Legal assistance in applying for a long-stay visa for foreigners in the Republic of Bulgaria - visa D
Съдействие при кандидатстване за виза за краткосрочно пребиваване на чужденци в Република България - виза С

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ