POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Български документи за самоличност – обща информация

Ако живеете във Великобритания и имате нужда от подмяна на български документи за самоличност, можете да подадете заявление за такива в консулската служба на посолството ни в Лондон. От там ще получите лична карта, паспорт или временен паспорт (пасаван).

Информация за нашата услуга за подновяване на български документи за самоличност, можете да получите от тук: https://posolstvo.uk/sadejstvie-za-izkarvane-na-balgarski-dokumenti-za-samolichnost/

Ако искате да поръчате услугата, моля попълнете следната форма: https://forms.gle/oHCiHBrEtjwPJB21A

Когато решите да подновите даден документ за самоличност, задължително направете резервация по електронен път. Системата за запазване на час в консулската служба е достъпна през интернет сайта на посолството или на обявения там стационарен телефон. Обаждането е безплатно.

Ако изберете да направите това със СМС през мобилен телефон, ще бъдете таксувани по действащите тарифи на съответния оператор. Щом успешно направите резервация, ще получите отговор, съдържащ специален референтен код. С този код трябва да отидете в консулската служба, за да получите, каквото ви е нужно.

Заявлението за смяна на лични документи за самоличност се попълва на място в службата, където се правят и снимките. Не е нужно да носите други документи, освен настоящата лична карта или паспорт. В случай, че става въпрос за издаване на документ на лица, ненавършили 18 години, тогава трябва да представите акт за раждане на детето. Присъствието и на двамата родители е задължително, както и полагането на техните подписи.

В случаите на изгубване, унищожаване, кражба или повреждане на български личен документ, българските граждани, пребиваващи на територията на Обединеното Кралство, са длъжни да обявят това в Консулската служба.

Новоиздадените документи могат да се получат лично от заявителя, от упълномощено лице или по пощата. Не е нужно записване на час за получаване на готовите документи за самоличност!

При получаване на новия документ е задължително да бъде върнат предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв.

В консулската служба могат да бъдат заплатени и всякакви глоби, наложени във връзка с българското законодателство за личните документи.

Когато става въпрос за подмяна на българско свидетелство за управление на МПС, всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, с изключение на държавите-членки на ЕС, може да подаде заявление за подмяна поради изтичане срока на валидност, подмяна на стар образец с нов или промяна в данните на водача в дипломатическо представителство на Република България в Лондон.

Обръщаме внимание, че чрез Посолството не се издават нови свидетелства за от нова категория;

Не се извършва и смяна на чуждестранно свидетелство за управление на МПС.

Заявлението се подава лично и се подписва на място от заявителя. Изисква се представяне на предишното СУМПС. Ако НЕ може да бъде представено, следва да се попълни декларация за неговото изгубване, кражба, принудително отнемане, повреждане или унищожаване, като се посочва кога и къде това е станало. 

Изисква се и медицинско свидетелство, нотариално заверено и преведено.

Повече информация относно български лични документи и временни документи за пътуване, както и за подмяна на българско свидетелство за управление на МПС ще намерите в раздела ни Полезно.

Свързана информация и услуги

Български лични документи; пасаван
Подмяна на българско свидетелство за управление на МПС
Нотариални заверки на пълномощни и други документи
Раждане на дете във Великобритания - обща информация
Развод в чужбина и семейни дела

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ