POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Често Задавани Въпроси

Адресът на посолството е: 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL, UK и телефоните за контакт са: +44 20 7581 3144; +44 0 20 7584 9400; Факс: +44 20 7584 4948

Приемно време на консулската служба е от 09:30 до 13:30 /за всички консулски услуги/. За определяне на час за заверка на документи и по всякакви други въпроси, можете да пишете на E-mail: [email protected]. Телефони за връзка: +44 20 7581 3144; +44 0 20 7584 9400 ;+44 020 75893763

Дежурен телефон в извънработно време: + 44 20 7 5849400 или пишете на е-mail: [email protected]

Необходим е задължително международен паспорт, ако нямате статут за пребиваване, с лична карта няма да бъдете допуснати. Считано от 01.01.2021 г., гражданите на Република България ще могат да влизат и пребивават без виза в Обединеното кралство, краткосрочно, за престой до 6 месеца. В този период ще могат да влизат многократно с цел туризъм, участие в срещи и конференции, кратки курсове, но не и да живеят постоянно, да работят или да имат достъп до обществени фондове.

Тези, които възнамеряват да пребивават дългосрочно с цел работа, обучение или да сe установят да живеят в ОК, ще трябва да кандидатстват за виза. Повече информация, можете да разберете от тук: https://ow.ly/mqHp50P66CI
За цената вижте тук https://help4bg.co.uk/2021/09/08/pay-for-work-visa/

Можете да подновите паспорт, лична карта и свидетелство за управление на МПС. Ние от HELP4BG можем да съдействаме за оформяне на молбата, запазване на час за подаването й и да разясним процеса за преиздаване на шофьорската книжка. Повече информация ще намерите тук:

Ако подавате документи за изгубен или унищожен паспорт, имайте предвид, че часове за подаване на молба има обикновено за след месец. От този срок нататък трябва да предвидите още около 45 дни до получаване на паспорта. Тъй като посолството не прави паспортите, а изпраща всички документи чрез дипломатическата поща, те се бавят доста. Алтернативно, ако нямате друг документ /валидна лична карта/, можете да кандидатствате за временен паспорт, който се изготвя на място в посолството и може да бъде получен в рамките на няколко дни. С временния паспорт може да пътувате до България и да поръчате постоянен паспорт в рамките на 1 до 3 дни.

Пълната информация за това, как да процедирате за оформяне на документите, вижте в този линк: https://help4bg.co.uk/posolstvouk/%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/

За да бъдат валидни в Република България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от Обединеното кралство документи на български граждани, следва да бъдат допълнително оформени с Апостил. Ние от HELP4BG можем да помогнем за получаването на Апостил, за целта вижте информацията в линка:

От Национална служба “Гранична полиция” напомнят на всички граждани, че напускане на територията на Република България от деца не може да бъде разрешено без нотариално заверено съгласие на двамата родители. (Когато детето пътува с единия от родителите е необходим документ със съгласието на другия родител). За родители, които са в чужбина, нотариалната заверката се извършва от компетентно длъжностно лице в съответното българско посолство или консулство.
Декларацията-съгласие се заверява пред нотариус в България или пред Консулско длъжностно лице в Посолство на Република България в Лондон. Подписът на родителите се поставя лично, на място в консулската служба. Родителите задължително представят оригинал на акта за раждане на детето.
Придружителите на деца, които напускат границите на Република България, задължително трябва да притежават нотариално заверено пълномощно от двамата родители.
Подробна информация относно режима на напускане на Република България на ненавършили пълнолетие лица можете да откриете на сайта на МВР – Главна дирекция „Гранична Полиция“, на следния интернет адрес: https://www.mvr.bg/gdgp.

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ