POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Ако ви се роди дете във Великобритания трябва да знаете това

Свързана информация и услуги

Официални празници
Обща информация за посолството
Комплексна услуга за оформяне на документи на новородени деца и получаване на български и английски документи за гражданство
Деца с двойно гражданство и напускане на България
Легализиране на дипломи и документи от училища

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ